PRZEGLĄDY BUDOWLANE OBIEKTÓW – SZCZECIN

Jako specjalista z niezbędnymi uprawnieniami przejmuję odpowiedzialność wynikającą z przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego w ramach przeglądu rocznego lub 5-letniego oraz sporządzenia i podpisania protokołu z wykonanego przeglądu budowlanego obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną

Usługi przeglądów budowlanych realizuję w oparciu o wieloletnie doświadczenie, najwyższe standardy etyczne, obowiązujące przepisy oraz aktualną wiedzę techniczną.

Gwarantuję szybie terminy realizacji zleceń, rzetelność oraz korzystną relację najwyższej jakości do rozsądnej ceny usługi. Dzięki mojej pracy, zarządcy obiektów budowlanych (w tym obiektów użyteczności publicznej), zarządcy spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych zyskują pewność działań zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz wiedzę dotyczącą rzeczywistego stanu budynków i towarzyszącej infrastruktury.

ROCZNE I PIĘCIOLETNIE PRZEGLĄDY TO OBOWIĄZEK ZARZĄDCY

Roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane obiektów to obowiązek zarządcy, który wynika z art. 62 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z późniejszymi zmianami).

Zgonie z ustawą okresowych przeglądów budowlanych może dokonywać tylko i wyłącznie osoby posiadająca aktualne uprawnienia budowlane konstrukcyjne oraz budowlane sanitarne i elektryczne.

OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

Moje usługi obejmują, m.in. przeglądy domów wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, kamienic, obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i produkcyjnych, gospodarczych oraz rekreacyjnych. Słowem wszystkich tych, których dotyczy obowiązek terminowych kontroli obiektów wynikający z Ustawy Prawo Budowlane.

W RAZIE POTRZEBY REKOMENDUJĘ DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW POSIADAJĄCYCH NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA, KTÓRYCH WYMAGAJĄ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

OBSZARY DZIAŁAŃ

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_magnifier.svg

Roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_bookmark.svg

Zakładanie i prowadzenie książek obiektu budowlanego

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_todolist_check.svg

Odbiory techniczne i inwentaryzacja budynków

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_message_txt.svg

Opinie i profesjonalne doradztwo

ROCZNY PRZEGLĄD BUDOWLANY

W ramach rocznego przeglądu budynku weryfikuję, m.in.:

  • stan techniczny elementów budynku narażonych, m.in. na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych i atmosferycznych, w tym ścian zewnętrznych, balustrad, loggii/ balkonów, pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, instalacji c.o. i c.w.u.
  • elementy instalacji kanalizacyjnej, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe i urządzeń służących ochronie środowiska.
  • instalacje gazowe oraz przewody kominowe

PIĘCIOLETNI PRZEGLĄD BUDOWLANY

W ramach pięcioletniego przeglądu budynku weryfikuję, m.in.:

  • stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego;
  • estetykę obiektu oraz jego otoczenia;
  • instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji i przewodów oraz uziemień instalacji aparatów.

NA ZAKOŃCZENIE PRZEGLĄDU SPORZĄDZAM SZCZEGÓŁOWY PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI,
w którym dokonuję charakterystyki stanu technicznego budynku wraz ze wskazaniem koniecznych napraw i terminów ich wykonania wraz z dokumentacją fotograficzną.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Z poważaniem,
Ewa Nowakowska