INSPEKTOR NADZORU – SZCZECIN

PROFESJONALNE DORADZTWO I KONTROLA PROCESÓW BUDOWLANYCH

Jako odpowiedzialny inspektor nadzoru z wieloletnią praktyką zawodową reprezentuję interesy Inwestorów, monitorując całość wykonywanych robót w ramach budowy.

Posiadam niezbędne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w charakterze inspektora nadzoru oraz wiedzę techniczną, która pozwala mi sprawować rzetelną kontrolę nad skomplikowanymi procesami budowlanymi.

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

Czy wiesz, że…

  • zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 17 PB) Inwestor (osoba fizyczna lub prawna) ma pełne prawo do ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego, który będzie reprezentował jej interesy w trakcie procesu budowlanego?
  • na mocy art. 25 pkt. 4 inspektor nadzoru inwestorskiego może ponadto kontrolować koszty budowy, dzięki czemu może monitorować budżet budowy?
  • zgodnie z przepisami inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik robót budowlanych (lub kierownik budowy) to funkcje rozdzielne – ta sama osoba nie może pełnić obydwu funkcji ze względu na konflikt interesów?

DLACZEGO WARTO POSTAWIĆ NA ARENS?

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_magnifier.svg

Monitoring prac budowlanych

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_pencil_ruler_pen .svg

Kontrola zgodności z projektem

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_circle_check.svg

Kontrola zgodności z przepisami

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_eye.svg

Kontrola BHP

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_todolist_check.svg

Kontrola zastosowanych materiałów

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_clock.svg

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_bookmark_checck.svg

Eliminowanie konieczności poprawek

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_todo_pen .svg

Kontrola prowadzonej dokumentacji

ZMIENIAM ZBĘDNE RYZYKO W PEWNOŚĆ

POTWIERDZONĄ RZETELNĄ KONTROLĄ CAŁEGO PROCESU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM FINASOWYM, TECHNICZNYM I PRAWNYM

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_info.svg

Inwestor zobowiązany jest do zorganizowania procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W tej sytuacji warto objąć cały proces budowlany niezależną, rzetelną i obiektywną kontrolą inspektora nadzoru.

NIEZALEŻNA KONTROLA USŁUG

W ramach usług inspektora nadzoru:

  • zapewniam bieżące doradztwo
  • kontroluję pracę kierownika budowy i ekipy budowlanej
  • kontroluję jakość procesu budowlanego
  • na podstawie zgłoszenia kierownika robót do odbioru elementów robót potwierdzam wpisem w Dzienniku Budowy odbiór robót zanikających lub zakończonych
  • na bieżąco, rzetelnie i uczciwie oceniam postępy prac oraz monitoruję ich zgodność z przyjętym harmonogramem
  • kontroluję rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych
  • zwracam uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Z poważaniem,
Ewa Nowakowska