USŁUGI BUDOWLANE „ARENS” EWA NOWAKOWSKA

OD 2002 ROKU POMAGAM REALIZOWAĆ CELE INWESTORÓW
DZIŚ POMAGAM BUDOWAĆ SOLIDNE JUTRO

Moim największym kapitałem są wysokie kwalifikacje zawodowe, specjalistyczna wiedza oraz rzetelność. Połączenie tych wartości najlepiej odzwierciedla portfolio wielu zrealizowanych projektów dla Inwestorów reprezentujących sektor publiczny i komercyjny.

ZESPÓŁ ARENS

PAKIET NIEZBĘDNYCH UPRAWNIEŃ

Zespół firmy Arens tworzą wykwalifikowani i odpowiedzialni inżynierowie budownictwa i architekci posiadający odpowiednio: uprawnienia budowlane, wykonawcze i projektowe.
Specjalistyczna wiedza, kompetencje i wieloletnie doświadczenie pozwala nam gwarantować efektywne doradztwo inwestycyjne oraz realizację usług budowlanych na najwyższym poziomie – niezależnie od skali realizowanych projektów.

POSIADAMY DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU INWESTYCYJNEGO

Nasze doświadczenie obejmuje, m.in.:

 • projektowanie
 • kosztorysowanie
 • specyfikacje technicznie
 • procedury przygotowawcze przed rozpoczęciem budowy
 • kierowanie bodową/projektem inwestycyjnym
 • rozliczanie budów
 • odbiór końcowy uzupełniony o kompletną dokumentację powykonawczą
 • przeglądy obiektów budowlanych
 • opieka techniczna nad budynkami w imieniu dewelopera lub wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej

WSPÓŁPRACUJĘ TYLKO Z DOŚWIADCZONYMI SPECJALISTAMI,

KTÓRZY UZNAJĄ TYLKO NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONYWANYCH USŁUG

KRÓTKO O DŁUGIEJ HISTORII

WCZORAJ

… kosztorysowanie, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonywane na zlecenie dużych biur projektowych oraz kompleksowa opieka techniczna budynku mieszkalnego w ramach współpracy z firmą deweloperską – właśnie takie usługi pozwoliły mi zdobyć bezcenne doświadczenie.

 • Kolejne lata pracy przyniosły ze sobą kolejne zlecenia, w tym, m.in. roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów budowlanych realizowane dla wspólnot mieszkaniowych oraz pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru.
 • Codzienna praca w oparciu o obowiązujące przepisy i najwyższe standardy usług budowlanych pozwoliły mi wypracować skuteczne know-how, zdobyć zaufanie Klientów na rynku lokalnym oraz zyskać opinie solidnego Partnera w Szczecinie i Województwie Zachodniopomorskim.

DZIŚ

 • Przybywająca liczba zleceń to najlepszy dowód zaufania Klientów, które pozostaje dla mnie niezmiennym priorytetem.
 • Obecnie moja firma specjalizuje się w szeroko rozumianych usługach budowlanych, w tym w tworzeniu dokumentacji technicznej z uwzględnieniem kosztorysowania i wykonania specyfikacji technicznej oraz przede wszystkim w nadzorze inwestorskim i kierowaniu budowami.
 • Aby zapewnić moim Klientom prawdziwie kompleksową obsługę rozszerzyłam zakres usług mojej firmy o projektowanie domków jednorodzinnych.
 • Na życzenie wykonuję projekty z uwzględnieniem feng-shui, czyli konkretnych zasad aranżacji przestrzeni wynikających, m.in. z daty urodzin domowników.

JUTRO

 • Wychodzę z założenia, że konkurencyjność, rozwój oraz wysoki poziom usług budowlanych wynika z systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Z tego względu na bieżąco monitoruję przepisy, aktualizuję swoją wiedzę oraz rozszerzam swoją wiedzę o nową technologię robót budowlanych.
 • Podnosząc swoje kwalifikacje oraz nawiązując partnerskie relacje z odpowiedzialnymi podwykonawcami, rozbudowuję swoją ofertę, która w najbliższej przyszłości zostanie uzupełniona o nowe usługi.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Z poważaniem,
Ewa Nowakowska